บุคลากร
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

100778518_964149530682986_885472246112452608_n

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค

อัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

24 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน