สถาบันวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

wdt_ID ลำดับ ชื่อสถาบันวิจัย (ไทย) ชื่อสถาบันวิจัย (อังกฤษ) ชื่อสถาบันวิจัย (จีน) สังกัด (ไทย) สังกัด (อังกฤษ) สังกัด (จีน) เว็บไซต์ ที่ตั้ง ปีที่ก่อตั้ง คำสำคัญ/สาขาวิจัย/Keyword รายละเอียดสถาบันวิจัย
1 1 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศจีน Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC) 中国科学技术信息研究所(中信所) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China 中华人民共和国科学技术部 https://www.istic.ac.cn/ ปักกิ่ง 1956 เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนนโยบายจากภาครัฐเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ และให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งข้อมูลองค์กร อุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นศูนย์วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย
2 2 สถาบันเทคโนโลยีและดาราศาสตร์เชิงแสงนานกิง หอดูดาวแห่งชาติสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน Nanjing Institute of Astronomical Optics & Technology, National Astronomical Observatories 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 หอดูดาวแห่งชาติสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน National Astronomical Observatories ,CAS 中国科学院国家天文台 http://www.niaot.ac.cn/ เจียงซู 2001 ดาราศาสตร์, เครื่องมือทางดาราศาสตร์ หน่วยงานสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางดารา ศาสตร์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ในประเทศจีน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1958 (ชื่อเดิม : ศูนย์เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์นานกิงสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน) มีการพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตร์หลายประเภทสำหร
3 3 สถาบันวิจัยโลหะ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน Institute of metal research, Chinese Academy of Sciences (IMR) 中国科学院金属研究所(中科院金属所) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน Chinese Academy of Sciences 中国科学院大学 http://www.imr.cas.cn/ เสิ่นหยาง 1953 วัสดุโลหะ, นาโนเทคโนโลยี ขอบเขตงานวิจัยและสาขาการวิจัยหลัก ได้แก่ การออกแบบและการจัดทำวัสดุ พิเศษประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีนาโน วัสดุโครงสร้างพิเศษที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง กลไกความล้มเหลวและเทคโนโลยีป้องกันวัสดุโลหะ เทคโนโลยีแปรรูปวัสดุโลหะ การคำนวน วัสดุและการออกแบบกรรมวิธีในก
4 4 ศูนย์วิจัยวัสดุวิศวกรรมมหาสมุทรมหาวิทยาลัยไห่หนาน Hainan University Ocean Engineering Materials Research Center 海南大学海洋工程材料研究中心 มหาวิทยาลัยไหหลำ Hainan unitersity 海南大学 https://hd.hainanu.edu.cn/jianzhu/info/1030/1837.htm ไหหลำ 2015 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นอกชายฝั่งและซีเมนต์ซัลโฟอะลูมิเนตสำหรับทะเล การเตรียมและการใช้คอนกรีตทางทะเลที่มีความแข็งแรงสูงและมีประสิทธิภาพสูง การซ่อมแซมคอนกรีตในทะเลและการวิจัยการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก การวิจัยวัสดุและโครงสร้างแนวปะการังในระบบนิเวศ ทางทะเล ศูนย์วิจัยวัสดุวิศวกรรมมหาสมุทรไหหลำเป็นหน่วยงานในเครือของโรงเรียนวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยไห่หนาน และร่วมกันก่อตั้งสถานีไห่หนานของนักวิชาการ Hou Baorong ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันการกัดกร่อนและการป้องกันทางทะเลของสถาบันสมุทรศาสตร์
5 5 ศูนย์วิจัยข้าวหอมมหาวิทยาลัยไห่หนาน Hainan University Fragrant Rice Research Center 海南大学香稻研究中心 มหาวิทยาลัยไหหลำ Hainan unitersity 海南大学 https://baike.sogou.com/v85609340.htm?fromTitle=%E6%B5%B7%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%A6%99%E7%A8%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83 ไหหลำ 1999 การเพาะพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยที่มีความก้าวหน้าด้านการวิจัยข้าวธรรมดาและข้าวลูกผสมคุณภาพสูง โดยมีการศึกษาและผลิตพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง เช่น Haixiang No. 1 และ Hailiangyou No. 1 ซึ่งให้ผลผลิตสูง คุณภาพข้าวดี หูไห่ 537 ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตคงที่ ต้านทานหลากหลาย และคุณภาพข้า
6 6 สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยไห่หนาน Hainan University Sports Science Institute 海南大学体育科学研究所 มหาวิทยาลัยไหหลำ Hainan unitersity 海南大学 https://ha.hainanu.edu.cn/vnew/info/1002/10704.htm ไหหลำ 2004 พลศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยไห่หนานเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกในมณฑลไห่หนาน สถาบันได้จัดตั้งเวทีสำหรับการพัฒนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในมณฑลไห่หนาน เพื่อให้บริการการสอนกีฬา การฝึกอบรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไห่หนานและ
7 7 สถาบันวิจัย Kudingcha แห่งมหาวิทยาลัยไห่หนาน Kudingcha Research Institute of Hainan University 海南大学苦丁茶研究所 มหาวิทยาลัยไหหลำ Hainan unitersity 海南大学 https://baike.sogou.com/v74338588.htm?fromTitle=海南大学苦丁茶研究所 ไหหลำ 1999 กูดิงชา รรวบรวม อนุรักษ์ และวิจัยด้านการใช้ทรัพยากรเชื้อ Kudingcha ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม ระดับโมเลกุล การควบคุมศัตรูพืชของ Kudingcha การเพาะปลูก Kudingcha ที่ให้ผลผลิตสูง ปัจจุบันมีการรวบรวมวัสดุเพาะพันธุ์ชา Ilex Kuding และวัสดุเพาะเชื้อจากพืชแทนชาอื
8 8 สถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน Institute of Electrical Engineering Technology, Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学电机工程技术研究所 มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 http://www.hilem.cn/intro/1.html เฮย์หลงเจียง 1959 มอเตอร์ขนาดใหญ่ กังหันน้ำ สถาบันมีพนักงานประมาณ 300 คน รวมถึงวิศวกรอาวุโสระดับศาสตราจารย์ 11 คน วิศวกรอาวุโส 107 คน และวิศวกร 66 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากกว่า 203 คน แพทย์ 11 คน และอาจารย์ 105 คน ในที่นี้มีผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ "โครงการหมื่นค
9 9 สถาบันจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน Institute of Applied Psychology, Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学应用心理学研究所 มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 https://www.ifuhua.com.cn/team/zone/1661 เฮย์หลงเจียง 2016 การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา การศึกษาจิตวิทยาโรงเรียน ฐานฝึกอบรมจิตวิทยาประยุกต์ขั้นสูงประจำมณฑลเฮยหลงเจียง ฐานสาธิตการศึกษาด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาวิทยาลัย ทางสถาบันได้จัดตั้งกลไกและรูปแบบการดำเนินงานที่ทันสมัยโดยศึกษาแนวคิดและจิตวิทยาขั้นสูงจากต่างประเทศ เสริมสร้างระเบียบวินัยเชิงจิตวิทยาประยุกต์ภายในโรงเ
10 10 สถาบันกฎหมายเรือและทะเล มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน Institute of Ship and Marine Law, Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学船舶与海洋法律研究所 มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 http://sem.hrbeu.edu.cn/info/1091/1981.htm เฮย์หลงเจียง 2009 เรือ การเดินเรือ มหาสมุทร สถาบันได้รวบรวมนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยด้านการต่อเรือ กิจการทางทะเล และสมุทรศาสตร์ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการต่อเรือ และดำเนินกิจกรรมการบริการสำหรับอุตสาหกรรมการต่อเรือและอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางทะเล ซึ่งรวมถึ
ชื่อสถาบันวิจัย (ไทย) ชื่อสถาบันวิจัย (อังกฤษ) ชื่อสถาบันวิจัย (จีน) สังกัด (ไทย) สังกัด (อังกฤษ) สังกัด (จีน) ที่ตั้ง คำสำคัญ/สาขาวิจัย/Keyword

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]