ข่าว/เรื่อง การศึกษาจีน

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมทอร์ชไฮเทค  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศแผนสำคัญ : ภายในปี พ.ศ. 2568 ผู้มีความสามารถมากกว่า 100,000 คนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี