ข่าว/เรื่อง การศึกษาจีน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) สำหรับเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าไทยสู่ประเทศจีนอย่างมั่นใจและมีความพร้อมในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมทอร์ชไฮเทค  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศแผนสำคัญ : ภายในปี พ.ศ. 2568 ผู้มีความสามารถมากกว่า 100,000 คนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อเรา