ข่าว/เรื่อง วทน. จีน

อดีตอธิบดีกรมฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีนกล่าวว่า ความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างจีน-ไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญของจีนในการดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างประเทศ

ติดต่อเรา