วันนี้ 8 กรกฎาคม 2560 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 “วันอาสาฬหบูชา” ภาษาจีน เรียกไ…

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2560 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

“วันอาสาฬหบูชา”

ภาษาจีน เรียกได้ 2 แบบ

1. 拜佛节 [bài fó jié] ป้าย ฝอ เจี๋ย

拜佛 แปลว่า ไหว้พระ ,กราบไหว้พระพุทธรูป

2. 佛教三宝节 [fójiào sānbǎo jié] ฝอเจี้ยว ซานเป่า เจี๋ย

佛教三宝 แปลว่า พระรัตนตรัย 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก และการแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้ โกญฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ทำให้วันนั้น มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังที่กล่าวข้างต้น

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #วันอาสาฬหบูชา #ภาษาจีน

——————————————

ติดต่อโฆษณา ลีลี่ 099-061-0008 , WeChat: lili-lilisoso, LINE:958758407, E-mail: [email protected]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]