นโยบาย One Belt One Road 一带一路 ของประเทศจีน เป็นนโยบายที่สำคัญมากของจีน ณ ตอนนี้ …

นโยบาย One Belt One Road 一带一路 ของประเทศจีน เป็นนโยบายที่สำคัญมากของจีน ณ ตอนนี้ ได้รับความสนใจจากทั้งต่างประเทศและในจีนเอง อย่างเช่นวันนี้ ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง มาสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติที่นี่ เกี่ยวกับประเทศของตนและ One Belt One Road เพื่อทำวิจัย

อ้ายจงถูกเชิญมาในฐานะนักศึกษาไทย

หลักๆก็สัมภาษณ์ว่า คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจีนและไทยในนโยบายนี้ นโยบายนี้มีผลต่อไทยอย่างไร? เช่น รถไฟไทยจีน , มุมมองของตนเองถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมาที่จีน มาเรียนที่จีน, มีความเห็นต่อการศึกษาจีน เทคโนโลยีจีน อย่างไร?

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]