• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #ประโยคชวนคิด เหนื่อยก็พัก ไม่ไหว ก็ปล่อย… 你会明白,放手是必要的 原因很简单,它们太过沉重 Nǐ huì m…

#ประโยคชวนคิด เหนื่อยก็พัก ไม่ไหว ก็ปล่อย… 你会明白,放手是必要的 原因很简单,它们太过沉重 Nǐ huì m…

#ประโยคชวนคิด เหนื่อยก็พัก ไม่ไหว ก็ปล่อย…

你会明白,放手是必要的 原因很简单,它们太过沉重

Nǐ huì míngbái, fàngshǒu shì bìyào de, yuányīn hěn jiǎndān, tāmen tàiguò chénzhòng

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ภาษาจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]