• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #ประโยคชวนคิด 尊重他人的感受。这对你可能无关紧要,但对他人可能就十分重要 จงเคารพในความรู้สึกของผู้อื่น บาง…

#ประโยคชวนคิด 尊重他人的感受。这对你可能无关紧要,但对他人可能就十分重要 จงเคารพในความรู้สึกของผู้อื่น บาง…

#ประโยคชวนคิด
尊重他人的感受。这对你可能无关紧要,但对他人可能就十分重要

จงเคารพในความรู้สึกของผู้อื่น บางครั้งเราอาจคิดว่าไม่สำคัญ ไม่เกี่ยวกับเรา แต่สำหรับอีกฝ่าย อาจจะสำคัญมากที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ได้

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ภาษาจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]