#ประโยคชวนคิด ห่างตา มิห่างใจ 也许,你走出了我的视线,但是,却没走出我的思念 Yěxǔ, nǐ zǒuchūle wǒ de…

#ประโยคชวนคิด ห่างตา มิห่างใจ

也许,你走出了我的视线,但是,却没走出我的思念

Yěxǔ, nǐ zǒuchūle wǒ de shìxiàn, dànshì, què méi zǒuchū wǒ de sīniàn

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ภาษาจีน #คำว่ารัก #อรุณสวัสดิ์ #早安ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]