#ประโยคชวนคิด คนเราล้วนแตกต่างกัน 我们每个人都不同。别去评断别人,要去理解别人 Wǒmen měi gèrén dōu …

#ประโยคชวนคิด คนเราล้วนแตกต่างกัน

我们每个人都不同。别去评断别人,要去理解别人

Wǒmen měi gèrén dōu bùtóng. Bié qù píngduàn biérén, yào qù lǐjiě biérén.

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ข้อคิด #ภาษาจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]