#ประโยคชวนคิด ความพยายาม —> ความสำเร็จ 成功就是你一次又一次失败,却仍没有失去热情 Chénggōng j…

#ประโยคชวนคิด ความพยายาม —> ความสำเร็จ

成功就是你一次又一次失败,却仍没有失去热情
Chénggōng jiùshì nǐ yīcì yòu yīcì shībài, què réng méiyǒu shīqù rèqíng

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ภาษาจีน #กำลังใจ #อรุณสวัสดิ์ #ยามเช้า #早安ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]