#ประโยคชวนคิด จงเชื่อมั่นในตนเองว่า “เราทำได้” 自信是走向成功的第一步 Zìxìn shì zǒuxiàng …

#ประโยคชวนคิด จงเชื่อมั่นในตนเองว่า “เราทำได้”

自信是走向成功的第一步

Zìxìn shì zǒuxiàng chénggōng de dì yī bù

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ภาษาจีน #กำลังใจ #สู้ต่อไป #สู้ด้วยกันขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]