หลายคนอาจจะอยากบอกแบบนี้ ^^ 别再用我的过去来评价我了,我早就不是以前那个我了。 Bié zài yòng wǒ de guòq…

หลายคนอาจจะอยากบอกแบบนี้ ^^

别再用我的过去来评价我了,我早就不是以前那个我了。

Bié zài yòng wǒ de guòqù lái píngjià wǒle, wǒ zǎo jiù bùshì yǐqián nàgè wǒle.

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ประโยคชวนคิดขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]