• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #ประโยคชวนคิด “ยากแค่ไหน ก็ต้องศิโรราบให้คนตั้งใจจริง” 世上无难事 只怕有心人 shìshàng w…

#ประโยคชวนคิด “ยากแค่ไหน ก็ต้องศิโรราบให้คนตั้งใจจริง” 世上无难事 只怕有心人 shìshàng w…

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]