บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ไทย ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Vanguard ในห้าง CapitaLand ซีอาน…

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ไทย ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Vanguard ในห้าง CapitaLand ซีอาน

(ราคาเป็นหน่วยหยวน ให้ x 5 เพื่อแปลงเป็นค่าเงินบาทโดยประมาณ)

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #ซีอานขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]