อว. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน