• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • สวดมนต์ทำวัตรเช้า ของพระจีน ณ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (大雁塔) วัดต้าฉือเอิน (大慈恩) วัดที่…

สวดมนต์ทำวัตรเช้า ของพระจีน ณ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (大雁塔) วัดต้าฉือเอิน (大慈恩) วัดที่…


สวดมนต์ทำวัตรเช้า ของพระจีน ณ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (大雁塔) วัดต้าฉือเอิน (大慈恩) วัดที่พระถังซำจั๋งนำพระไตรปิฎกที่อัญเชิญจากชมพูทวีปมาเก็บไว้และแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีน ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย ซึ่งตามประวัติ พระถังซำจั๋งเคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ ตามคำนิมนต์ของจักรพรรดิถังเกาจง ที่สร้างวัดต้าฉือเอินในปีค.ศ. 648 เพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระมารดา

สำหรับเจดีย์ห่านป่าใหญ่ภายในวัด แต่เดิมมี 5 ชั้น โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 652 แต่ซีอานเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ง ทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหาย จึงมีการบูรณะขึ้นใหม่ จนปัจจุบันมีความสูง 64 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น

ถ้าใครไปที่นี่ จะเห็นว่าด้านหน้าของวัดตรงจุดซื้อตั๋ว จะมีรูปปั้นพระถังซำจั๋งตั้งอยู่ด้านหน้าครับ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ซีอาน #เจดีย์ห่านป่าใหญ่ #วัดต้าฉือเอิน #พระถังซำจั๋ง
[fb_vid id=”930397853758445″]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]