• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • อ้ายจงพาเที่ยว ตอน “พระราชวังโปตาลาจำลอง (วัดผู่ถัวจงเฉิง) เมืองเฉิงเต๋อ” พระร…

อ้ายจงพาเที่ยว ตอน “พระราชวังโปตาลาจำลอง (วัดผู่ถัวจงเฉิง) เมืองเฉิงเต๋อ” พระร…

อ้ายจงพาเที่ยว ตอน “พระราชวังโปตาลาจำลอง (วัดผู่ถัวจงเฉิง) เมืองเฉิงเต๋อ”

พระราชวังโปตาลาจำลองแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ เมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย์ โดยจักรพรรดิเฉียนหลงได้มีดำริ ให้สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1767-1771 โดยจำลองรูปแบบมาจาก พระราชวังโปตาลาในเมืองลาซาของทิเบต แต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งการสร้างพระราชวังโปตาลาจำลองแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของชนเผ่าชาวทิเบต เพื่อเป็นเครื่องหมายการรวมเป็นปึกแผ่นของชาวแมนจู ชาวมองโกล ชาวฮั่นและชาวทิเบต ในรัชสมัย ราชวงศ์ชิงของพระองค์

ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 โดยถูกจดทะเบียนร่วมกับพระราชวังฤดูร้อนแห่งเฉิงเต๋อ Chengde Mountain Resort (สถานที่แปรพระราชฐาน เพื่อพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของจักรพรรดิหลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์ชิง)

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]