จีนโหวตไทย เป็น 1 ใน 7 ประเทศ อยากเป็น เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร

ข่าวยามดึกก่อนนอน

“ไทยได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน (Chinese netizen) ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศจากทั้งหมด 36 ประเทศที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีน จำนวนกว่า 2 แสนโหวต

ทั้งนี้ 6 ประเทศที่ได้รับการโหวตสูงสุดร่วมกับไทย (ไม่เรียงลำดับมาก – น้อย) ได้แก่ สวีเดน นิวซีแลนด์ เยอรมนี มัลดีฟส์ สิงคโปร์ และนอร์เวย์”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

จีนโหวตไทย เป็น 1 ใน 7 ประเทศ อยากเป็น เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]