จีนโหวตไทย เป็น 1 ใน 7 ประเทศ อยากเป็น เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร

ข่าวยามดึกก่อนนอน

“ไทยได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน (Chinese netizen) ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศจากทั้งหมด 36 ประเทศที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีน จำนวนกว่า 2 แสนโหวต

ทั้งนี้ 6 ประเทศที่ได้รับการโหวตสูงสุดร่วมกับไทย (ไม่เรียงลำดับมาก – น้อย) ได้แก่ สวีเดน นิวซีแลนด์ เยอรมนี มัลดีฟส์ สิงคโปร์ และนอร์เวย์”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

จีนโหวตไทย เป็น 1 ใน 7 ประเทศ อยากเป็น เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง