“Alipay” บริการชำระเงินออนไลน์ชื่อดังของจีน ซึ่งเป็นบริการของ Ant Financial บริษัทในเครืออาลีบาบา ยังคงขยายบริการไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ประสบความสำเร็จในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของยุโรป ได้แก่ BNP Paribas, Barclays และ UniCredit ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ร้านค้าผู้ประกอบการในยุโรป สามารถรับชำระเงินผ่าน Alipay ได้

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก BeijingHour

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #Alipay #อาลีบาบา #Alibaba #แจ็คหม่า #JackMa


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง