สื่อจีน-โซเชียลจีนเสนอข่าวการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง