“เซี่ยหยวนเจี๋ย 下元节 อีก 1 ในวันสำคัญของคนจีน ตามคติความเชื่อในลัทธิเต๋า เพื่อขอขมาเทพเจ้าแห่งสายน้ำ …ปีนี้ ตรงกับวันลอยกระทงของไทย ที่มีคติความเชื่อในการขอขมาพระแม่คงคา เทพแห่งสายน้ำ เช่นเดียวกัน”

วันนี้ วันขึ้น 15ค่ำเดือน12 เป็นวันลอยกระทง อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ที่ตามคติความเชื่อของคนไทย เราลอยกระทงเพื่อขอขมา ในสิ่งที่เคยทำไม่ดีจากพระแม่คงคา – เทพแห่งสายน้ำ และขอพรเพื่อเริ่มต้นใหม่ โดยมีนัยยะลอยสิ่งไม่ดีไปกับสายน้ำ

ข้ามฟากมาที่เมืองจีน วันนี้ตรงกับ วันที่ 15 เดือน10 (วันเพ็ญ) ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนจีน ตามคติความเชื่อในลัทธิเต๋า เรียกว่า เทศกาลเซี่ยหยวน (下元节) เป็นวันบูชาและขอขมาเทพเจ้าแห่งสายน้ำ 1 ใน 3 เทพเจ้าที่สำคัญในลัทธิเต๋า ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าสามพี่น้อง โดยเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ถือเป็นเทพเจ้าน้องเล็ก

เทศกาลเซี่ยหยวน เป็นเทศกาลที่คนจีนให้ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้ปัจจุบันเริ่มจางหายไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมีคนจีนบางส่วนที่ยังคงให้ความสำคัญกับวันนี้ โดยจะไปที่ศาลประจำเมือง (God temple) หรือ วัดในลัทธิเต๋า เพื่อบูชาและไหว้เทพเจ้าแห่งสายน้ำ รวมถึงเผากระดาษเงินกระดาษทอง และ นำสิ่งของใส่ถุงสีแดงเพื่อเป็นขอพรจากเทพเจ้า โดยจะเขียนชื่อของตนเองไว้บนถุงสีแดง เพื่อให้เทพเจ้าบันดาลพรไม่ผิดคน ซึ่งนักบวชในลัทธิเต๋าจะนำถุงสีแดงเหล่านี้ไปประกอบพิธีกรรม อย่างเช่นที่วัดลัทธิเต๋าในเมืองเซี่ยงไฮ้ ผู้คนยังคงไปร่วมพิธีกรรมในเทศกาลเซี่ยหยวน

และสำหรับในวันนี้ ในบางพื้นที่ของจีน คนจีนจะลอยโคมสู่ท้องฟ้า และลอยประทีปในน้ำ ตามคติความเชื่อที่คล้ายคลึงกับคนไทย คือ ลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเรา และขอพรจากเทพเจ้า รวมถึงปล่อยปลาปล่อยเต่าลงแม่น้ำ เพื่อบุญกุศล คล้ายกับความเชื่อของคนไทยเช่นกัน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า เทศกาลเซี่ยหยวน เป็นเทศกาลสำคัญในลัทธิเต๋าที่คนจีนจะบูชาและขอขมาเทพเจ้าแห่งสายน้ำที่เป็น 1ใน 3เทพเจ้าที่สำคัญของจีน ดังนั้น เกิดคำถามขึ้นว่า

————————————————

“มีเทศกาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอีก2องค์ หรือไม่?”

วันที่ 15 เดือน1 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันถือกำเนิดของเทพเจ้าแห่งฟ้า เทพเจ้าที่บันดาลพรความมั่งมีศรีสุขให้แก่มวลมนุษย์ ตามคติความเชื่อของลัทธิเต๋า จึงมีการบูชาขอพรจากเทพเจ้าแห่งฟ้าในวันนี้ ซึ่งเรียกว่า 上元节 หรือที่เราอาจเคยได้ยินในชื่อ 元宵节 เทศกาลโคมไฟของจีน ถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน -ปีใหม่ของจีน โดยในบางพื้นที่จะมีการลอยโคมสู่ฟ้าเช่นกัน

สำหรับเทพเจ้าอีก1องค์ คือ เทพเจ้าแห่งปฐพี เทพเจ้าที่มีหน้าที่อภัยโทษและปกปักรักษาโลกมนุษย์ ตามคติความเชื่อของลัทธิเต๋า เทพเจ้าแห่งปฐพี ถือกำเนิดในวันที่ 15 เดือน7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน และเมื่อครบรอบวันถือกำเนิด เทพเจ้าแห่งปฐพีจะอภัยโทษ อนุญาตให้วิญญาณกลับสู่โลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศล จึงเป็นที่มาของ 中元节 เทศกาลสารทจีน โดยคนจีน รวมถึงคนไทยเชื้อสายจีน จะไหว้วิญญาณบรรพบุรุษในวันนี้ และในบางพื้นที่ในจีน จะมีการลอยโคมสู่ฟ้า และลอยประทีบในสายน้ำ เพื่อนำทางดวงวิญญาณให้กลับไปสู่ในที่ที่จากมา ไม่ให้หลงทาง

อ้ายจงเรียบเรียงข้อมูลจาก

http://guoxue.k618.cn/ttxw/201611/t20161114_9457852.htm

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5OTM2NzMxMQ==&mid=2650677109&idx=1&sn=ae8416cce4de63a3ae2fdc159244d648&chksm=8889df95bffe568366759f2390c1d80db70075eec9717c60578b86f1dd2e08d719303b5dfd16&scene=0#wechat_redirect

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง