นักเรียนมัธยม 4,714 คน ในเมืองหลิงสุ่ย มณฑลไห่หนาน(ไหหลำ) ทำสถิติผ่านการอบรมปฏิบ…

นักเรียนมัธยม 4,714 คน ในเมืองหลิงสุ่ย มณฑลไห่หนาน(ไหหลำ) ทำสถิติผ่านการอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ-CPR …จำนวนมากที่สุดในโลก โดยใช้เวลาอบรม 8 ชั่วโมง

จากสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจในจีน พบว่ากว่า80%ของผู้ป่วยชีวิตด้วยภาวะหัวใจวาย เกิดขึ้นที่บ้าน ที่อยู่อาศัย ซึ่งยังพบอีกว่าคนจีนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิต CPR ค่อนข้างน้อยมาก

สำหรับ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR – Cardiopulmonary resuscitation) คือ การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นฉับพลันให้มีการหายใจและหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง

ทางหน่วยงานของจีนจึงต้องการอบรมความรู้ในส่วนนี้ให้กับประชาชน อย่างเช่น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางรัฐบาลท้องถิ่นเมืองหลิงสุ่ย มณฑลไห่หนาน ร่วมกับ Chinese society of cardiothoracic and vascular anesthesiology และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง …ได้จัดอบรม CPR ให้กับนักเรียนมัธยม ใช้เวลาอบรม 8ชั่วโมง โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนมากถึง 4,714คน ถือเป็นการทำสถิติโลก กินเนสส์ บุ๊ค ด้วย

นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆ ที่ทางจีนให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย CPR

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก Chinanews.com,人民网

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา