#ประโยคชวนคิด

“จงพัฒนาตนเองตลอดเวลา และถ้าเจอใครที่เอาแต่วิจารณ์คนอื่น บอกเขาแบบประโยคเหล่านี้ได้เลย…”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง