#ประโยคชวนคิด

“บางครั้งช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดก็คือการต้องเลือก…”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง