#ประโยคชวนคิด

“ชีวิตบางครั้งก็มาถึงทางแยก ที่ต้องเลือก”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง