“สนามบินหลายแห่งในจีนเริ่มเปิดช่องตรวจความปลอดภัย (Security check) สำหรับสุภาพสต…

“สนามบินหลายแห่งในจีนเริ่มเปิดช่องตรวจความปลอดภัย (Security check) สำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ”

เมื่อเร็วๆนี้ที่สนามบินกว่างโจวป๋ายหยุน เริ่มเปิดใช้ช่องตรวจความปลอดภัยสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสนามบินกว่างโจวป๋ายหยุน แต่ยังมีอีกหลายสนามบินที่เริ่มใช้มาตรการแบบเดียวกันในปีนี้ เช่น ที่สนามบินปักกิ่ง,เซินเจิ้น,อู่ฮั่น,ฉงชิ่ง,คุนหมิง

สำหรับสาเหตุที่ต้องมีช่องตรวจความปลอดภ้ยสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินที่มีการใช้มาตรการนี้ เปิดเผยว่า

” เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้หญิงากขึ้น ในบางครั้งถ้าตรวจในช่องทางแบบปกติที่มีทั้งผู้โดยสารชาย-หญิง อาจมีบางเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้หญิงอายได้ และในบางครั้งมีของบางอย่างที่ผู้หญิงไม่สะดวกใจที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชาย ตรวจให้ จึงควรมีช่องทางสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ โดยตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกัน”

นอกจากการตรวจความปลอดภัยสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ ในบางสนามบิน ยังเพิ่มช่องทางตรวจความปลอดภัย ช่องทางพิเศษอื่นๆ เช่น “ช่องทางสำหรับผู้ที่ไม่มีสีมภาระใดๆติดตัว ” ในสนามบินเซินเจิ้น, “ช่องทางตรวจความปลอดภัยสำหรับสุภาพบุรุษโดยเฉพาะ” ที่สนามบินป๋ายหยุนกว่างโจว เป็นต้น

เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร?เกี่ยวกับการแยกช่องทางตรวจความปลอดภัยในสนามบิน สำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ แสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์นี้ได้เต็มที่เลยครับ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก 中国新闻网,人民网

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา