#ประโยคชวนคิด

“เมื่อต้องพบเจอและอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่ชอบ”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง