#ประโยคชวนคิด

“เราเข็มแข็งได้มากกว่าที่ตัวเราคิด อย่าอ่อนแอ เมื่อเจอกับปัญหาใดๆก็ตาม”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง