#ประโยคชวนคิด

“สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง