#ประโยคชวนคิด

“ยิ้มเข้าไว้แล้วโลกจะสดใส”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง