#ประโยคชวนคิด

“เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง