เล่าเรื่องเมืองจีน ตอน “อยากมีอายุยืน? ทางการจีนจัดให้ …กับนโยบาย Healthy China 2030 ที่ทุกคนต้องมีอายุยืน ภายในปี2030”

จากประสบการณ์ที่อ้ายจงอยู่ประเทศจีนมากว่าครึ่งทศวรรษ สิ่งหนึ่งที่อ้ายจงเรียนรู้และรู้สึกได้เลยคือ ทางการจีนให้ความสำคัญกับเด็กและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ที่ทางการกำลังเอาจริงกับเรื่องนี้ในหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดทางการจีนได้ประกาศนโยบายแผนพัฒนาสุขภาพของประชากรในประเทศจีนเพื่อให้ทุกคนอายุยืน …อ้ายจงรู้สึกว่านโยบายนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากและจีนน่าจะทำได้จริงอย่างที่ตั้งเป้าไว้ อ้ายจงจึงขอสรุปใจความสำคัญดังนี้

1. จีนตั้งเป้าให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยถึง 77.3 ปี ในปี 2020 และ 79 ปี ภายในปี 2030 ซึ่งปัจจุบันอายุเฉลี่ยคือ 76.34 ปี
2. ลดอัตราการเสียชีวิตของทารก ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง1ขวบ ให้ลดจาก 8.1:1,000 เหลือ 5:1,000 ภายใน15ปีต่อจากนี้
3. ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็ก (ต่ำกว่า5ขวบ) ให้ลดจาก 10.7:1,000 เหลือ 6:1,000
4. ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้ลดจาก 0.02:1,000 เหลือ 0.012:1,000
5. ตั้งเป้าลงทุนเพิ่มขึ้นในบริการสาธารณะเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะ
6. ส่งเสริมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพในภาคการศึกษา
7. ตั้งเป้าเพิ่มตัวเลขประชากรที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมออกกำลังกาย จาก 360ล้านคนในปี2014 ให้เพิ่มเป็น 530ล้านคน ในปี2030
8. จำนวนผู้สูบบุหรี่ที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป ต้องลดลง 20%
9. แผนโภชนาการระดับชาติต้องถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านโภชนาการ และตรวจเช็คสถานะทางโภชนาการของประชากรอยู่เสมอ อย่างเช่น ภาวะโรคอ้วนในเด็ก ที่มีอัตราสูงขึ้นในปัจจุบัน
10. จีนตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพของระบบรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแนวคิด “การไปโรงพยาบาลจะไม่ใช่เรื่องที่น่าปวดหัวอีกต่อไป”
11. จากข้อ 10 จีนตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประกันสุขภาพให้ครอบคลุม 96.5% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งรัฐจะช่วยออกค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพด้วย
จีนตั้งเป้าเพิ่มอัตราหมอ หรือ ผู้ช่วยหมอ 3 คน และพยาบาล 4.7คน ทุกๆประชากร 1000คน ภายในปี 2030
12. จีนตั้งเป้าให้เมืองต่างๆในจีน มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
13. พัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะในเขตชนบท
14. เพิ่มการใช้งานพลังงานสะอาดมากขึ้น
15. พัฒนาให้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตชนบท มีน้ำดื่มใสสะอาดและปลอดภัย

ต้องรอดูกันต่อไปครับ ว่าทางจีนจะทำตามแผนนี้ได้หมดทุกข้อไหม แต่โดยส่วนตัวของอ้ายจง …อ้ายจงเชื่อว่าจีนทำได้ครับ

เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ครับ แสดงความคิดเห็นและแชร์เรื่องนี้กันได้เลย ^^

อ้ายจงเรียบเรียงจาก CCTVNEWS

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง