“การยอมรับในข้อผิดพลาดของเรา ไม่ใช่ การยอมแพ้ แต่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เรากำลัง เติบโต”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ข้อคิด #ประโยคชวนคิดขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง