“ไม่มีสิ่งใดไร้สาระ หากเรามีความศรัทธาในสิ่งนั้น”

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง