เล่าเรื่องเมืองจีน ตอน “แจ็คหม่าร่วมมืออะไรกับทางการไทย?”

เป็นข่าวค่อนข้างดังมากเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อแจ็คหม่า เดินทางมาประชุม ACD Summit ครั้งที่2 ณ ประเทศไทย และยังได้ขึ้นปาฐกถาพิเศษ ที่กระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

ในการมาไทยครั้งนี้ แจ็คหม่าได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย

อ้ายจงจึงขอเล่าใจความสำคัญ ว่าแจ็คหม่าคุยอะไรกับทางการไทย จะมาร่วมมืออะไรบ้าง

1. ช่วยเหลือและผลักดันเกี่ยวกับ E-commerce ในไทย
ข้อนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญเลย เพราะเรารู้กันอยู่ว่า แจ็คหม่าและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาของเขา เป็นยักษ์ใหญ่ด้านนี้ของจีนและของโลกในขณะนี้

เขามีแผนที่จะจ้างคนไทยประมาณ30คน เพื่อไปทำงานและเรียนรู้งานในสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา ระยะเวลา1-2ปี เพื่อให้กลับมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากอาลีบาบาให้กับคนไทย โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ SMEs

2. ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะส่งมาขายที่จีน

3. เปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน สำหรับ SMEs

4. พัฒนานโยบายการนำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยเน้นการขนส่งโลจิสติกส์ และ E-payment

5. ผลักดันสินค้าการเกษตรของไทยให้สู่ตลาดจีนและตลาดโลก โดยผ่านช่องทางการค้าขายออนไลน์

6. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ E-commerce ในพื้นที่ชนบทของไทย โดยสืบเนื่องจากข้อ 5 เพราะส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบทของไทย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร

7. ผลักดัน E-payment ให้เกิดขึ้นในไทย

8. ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวไทยสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มาเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยแจ็คหม่า เน้นย้ำเรื่อง E-payment โดยเฉพาะ Alipay ของเขา ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนสะดวกสบายและมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเมื่อมาเที่ยวที่ไทย

อาลีบาบา มีบริการในเครือ ที่ชื่อว่า Alitrip.com (阿里旅行)ในอนาคตก็สามารถใช้ช่องทางนี้เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้น โดยแจ็คหม่าเผยว่าเขาในนามของอาลีบาบา อยากมีส่วนร่วมในการช่วยไทยคัดกรองคุณภาพนักท่องเที่ยวด้วย

9. แจ็คหม่ามีความสนใจในแผน ประเทศไทย4.0 ของไทย โดยเขาจะเข้ามาช่วยพัฒนาและทำให้แผนการนี้เป็นจริง

อ้ายจงเรียบเรียงจาก Xinhuanet

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #แจ็คหม่า #JackMa #Alibaba #ไทย #จีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง