การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ของสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในจีน สำหรับคนไทยในจีนครับ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง