อ้ายจงเป็นเพียงดินก้อนเล็กๆที่อยู่ในต่างแดน …ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปรวมเป็นดินก้อนใหญ่เพื่อส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย

สิ่งเดียวที่พอจะทำได้ คือนำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่มิได้แต่ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทย แต่พระองค์ยังทรงเป็นที่รักยิ่งของคนจีนและคนทั่วโลก

ให้พวกเราคนไทยทุกคนได้รับรู้ และภูมิใจ แม้ว่าประเทศของเราจะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ แต่เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง