“สไปเดอร์แมนในชีวิตจริง! สไปเดอร์แมนจีน เก็บขยะ รักษาธรรมชาติให้สวยงาม ในเขตภูเขา เขตท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในช่วงวันชาติจีน”

ในช่วงวันหยุดยาว “วันชาติจีน” ตามภูเขา เขตท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว ดังนั้นจำนวนขยะอาจจะแปรผันตรงตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรับมือกับนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่ทำตามกฎระเบียบของสถานที่ ไม่ทิ้งขยะในที่ที่เตรียมไว้ให้ …

ทางผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจีน ตามเขตภูเขาเหล่านี้ จึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่พิเศษที่คอยจัดการกับขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไม่ถูกที่ …เพื่อรักษาธรรมชาติให้สวยงามอยู่เสมอ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก WeChat: CCTVNEWS

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #วันชาติจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง