ภาษาไทยมีพยัญชนะ44ตัว
泰语有44个辅音

อนุรักษ์ภาษาไทย อยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ยังคงความเป็นไทยนะฮับ

#เล่าเรื่องเมืองจีน #สอนภาษาไทย #ณเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง