อ้ายจง In Magazine ,,,คอลัมน์ Chinese AEC ,,, นำเสนอเรื่องราวจีนๆยุคไฮเทค,,, ติดตามได้ใน COMTODAY Magazine นิตยสารไอที ฉบับปักษ์แรก เดือนตุลาคม


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง