CWUR หรือ CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS ได้เปิดเผยอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2014 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยในจีนต่างตบเท้าติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกกันถ้วนหน้า

เริ่มด้วย Peking University หรือเป่ยต้า ยังคงยึดอันดับ 1 ของจีน และติด TOP100 มหาวิทยาลัยโลกด้วยอันดับ 55 ตามมาด้วย Tsinghua University ชิงฮว๋า ที่ติด TOP100 เช่นกัน ในอันดับที่ 87 สำหรับอันดับอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับมหาวิทยาลัยของจีน มีดังนี้

อันดับ3 Fudan University อันดับโลก =189
อันดับ 4 Shanghai Jiaotong University อันดับโลก = 195
อันดับ 5 Zhejiang University อันดับโลก = 206
อันดับ 6 Nanjing University อันดับโลก = 217
อันดับ 7 Dalian University of Technology อันดับโลก = 242
อันดับ 8 University of Science and Technology China (USTC) อันดับโลก = 270
อันดับ 9 Sun Yat-sen University อันดับโลก = 292
อันดับ 10 Nankai University อันดับโลก = 349

สำหรับดัชนีที่ใช้ชี้วัด ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ CUWR ประกอบไปด้วย 1.คุณภาพการศึกษา โดยวัดจากรางวัลที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับจากเวทีนานาชาติ 2. การมีงานทำของบัณฑิต 3. ผลงานของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล 4. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ 5.งานวิจัยที่ปรากฏในวารสารต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง 6. งานวิจัยที่ถูกอ้างอิงในงานวิจัยต่างๆ 7. university’s h-index – จำนวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 8.จำนวนการจดสิทธิบัตร

สำหรับมหาวิทยาลัยจีนที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ CWUR มีทั้งหมด 84 มหาวิทยาลัย สามารถดูได้ที่ http://cwur.org/2014/china.html

อันดับมหาวิทยาลัยโซน เอเซีย/แปซิฟิก http://cwur.org/2014/asia-pacific.html

สามารถดูอันดับมหาวิทยาลัยโลกทั้งหมดได้ที่ http://cwur.org/2014/

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง