สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ

长江一去无回浪

(Chángjiāng yī qù wú huí làng – ฉางเจียง อี ชวี้ อู๋ หุย ยร่าง)

The river has no returnขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง