เคยไปหรือยังครับ เชียงใหม่2 สิบสองปันนา ประเทศจีน

เชียงใหม่ปลอม ใน เมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง