ช่วงนี้อากาศที่เมืองจีนค่อนข้างมีปัญหา โดยเฉพาะเมืองทางเหนือของจีน อย่างเช่น ฮาร์บิน ปักกิ่ง ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

เพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ทางรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละเมือง ต้องทำการเผาถ่านหิน เพื่อใช้สำหรับส่งความร้อนไปยังฮีทเตอร์ ตามบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ ประกอบกับมลพิษจากการจราจรในเมืองนั้นๆ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ เมืองต่างๆของจีน มีปัญหาด้านหมอกควันในช่วงฤดูหนาว

สำหรับรูปที่อ้ายจงนำเสนอนี้ จะเห็นว่า ปักกิ่งมีค่า AQI หรือ Air Quality index ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ มากกว่า 200 เข้าสู่ภาวะน่าเป็นห่วง

สำหรับ AQI

ถ้าอยู่ในช่วง 0-50 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
51-100 คุณภาพอากาศปานกลาง
101-200 คุณภาพอากาศเริ่มไม่ดี มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201-300 คุณภาพอากาศแย่ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
300ขึ้นไป คุณภาพอากาศเข้าสู่ภาวะวิกฤติขั้นรุนแรง

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง