ต้อนรับเช้าวันพฤหัสบดี ที่สดใส ด้วย

“ไข่ต้มเปื้อนยิ้ม”

ไข่ต้ม ภาษาจีน เรียกว่า 煮蛋 จู่ต้าน zhu3dan4 , 煮จู่ แปลว่า ต้ม ส่วน 蛋 แปลว่าไข่ ถ้าจะบอกว่าไข่อะไร ก็เติมคำขยายเข้าไปข้างหน้า เช่น 鸡蛋 จีต้าน -ไข่ไก่ , 鸡 จี แปลว่า ไก่ ดังนั้น เราอาจจะเรียกไข่ต้ม อีกแบบหนึ่ง โดยระบุไปเลยว่าเป็นไข่ไก่นะ ได้แก่ 煮鸡蛋จู่จีต้าน -ไข่(ไก่)ต้ม แต่ปกติแล้ว พูดว่า 煮蛋 จู่ต้าน ก็เป็นอันเข้าใจครับผม

สำหรับรูปนี้ อ้ายจงบรรจงสร้างรอยยิ้มให้ไข่และกดชัตเตอร์ที่ ทุ่งหญ้าแพร์รี เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประเทศจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง