“ทุกคนย่อมมีอดีต และไม่มีใครสามารถลบอดีตได้”(รู้สึกว่าจะอารมณ์ล้วนๆเลยประโยคนี้)

ดังนั้นมาทำความรู้จักอดีตกันดีกว่า…

Today in History: วันที่ 10กันยายน 210ปีก่อนคริสตกาล สันนิษฐานว่าเป็นวันสวรรคตของ จักรพรรดิฉินสื่อหวง หรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนาม จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฉิน ขณะที่มีพระชนมายุ 50พรรษา

จิ๋นซีฮ่องเต้ หรือจักรพรรดิฉินสื่อหวง มีพระนามเดิมว่า อิ้งเจิ้ง อ๋องแห่งแคว้นฉิน ซึ่งในสมัยของพระองค์นั้น แผ่นดินจีน ไม่ได้รวมเป็นปึกแผ่น มีการแบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ หลายแคว้น รวมถึงแคว้นฉิน พระองค์จึงดำริรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกัน พระองค์จึงสร้างกองกำลังที่เข้มแข็งและเข้มงวดในการฝึกปรืออย่างมาก ทำให้สามารถรบชนะแคว้นอื่นๆได้ทั้งหมด และรวบรวมเป็นแผ่นดินเดียวกัน พร้อมทั้งสถาปนาราชวงศ์ฉิน ปกครองแผ่นดินจีนทั้งหมดได้สำเร็จ

จิ๋นซีฮ่องเต้ ยังเป็นจักรพรรดิที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่น่าจดจำไว้ในแผ่นดินจีนอย่างมากมาย เช่น กำแพงเมืองจีน ที่พระองค์ทรงดำริให้สร้างขึ้น เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก และ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานที่พระองค์ทรงดำริให้สร้างขึ้นไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต นอกจากนี้ยังวางรากฐานการเขียนอักษรจีน ระบบชั่งตวงวัด สกุลเงินตรา ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญของจีนในเวลาต่อมา

แม้ว่าจิ๋นซีฮ่องเต้ จะเป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่น และสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินจีนอย่างมากมาย แต่พระองค์ถูกประนามว่า เป็นจักรพรรดิที่เหี้ยมโหด และ เป็นทรราชย์ผู้หนึ่งของโลก เนื่องจาก ในการรบเพื่อรวบรวมแผ่นดินจีน พระองค์ทรงเผาทำลายเมือง ทำลายหนังสือ และฆ่าบัณฑิต นักปราชญ์ ขุนนางและเจ้าเมือง ของแคว้นต่างๆ เพื่อทำลายวัฒนธรรม การเมือง ภาษา และความคิดของแคว้นนั้น โดยพระองค์ทรงให้เหตุผลของการทำลายแคว้นต่างๆว่า หากต้องการรวบรวมแผ่นดินจีนเข้าเป็นหนึ่งเดียว จึงไม่สมควรให้แคว้นต่างๆ มีวัฒนธรรม ภาษา รูปแบบการเมืองการปกครองและแนวความคิดที่แตกต่างกัน ทุกสิ่งต้องเป็นหนึ่งเดียว

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง