บ้านขุนศึกตระกูลหยาง เมืองไคฟง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

——-

ตามตำนาน ในประวัติศาสตร์ของจีน ขุนศึกตระกูลหยางมีตัวตนอยู่จริงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง