วันนี้เป็นวัน 中元节 (zhong1yuan2jie2 -จงหยวนเจี๋ย) หรือเทศกาลสารทจีน ที่คนไทยเชื้อ…

วันนี้เป็นวัน 中元节 (zhong1yuan2jie2 -จงหยวนเจี๋ย) หรือเทศกาลสารทจีน ที่คนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราล้วนรู้จักกันดี ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมสำคัญคือการไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในภาษาจีน นอกจากจะเรียกว่า 中元节 ยังมีชื่ออื่นๆอีก ได้แก่

– 盂兰盆节 (yu2lan2pen2jie2 – ยวี๋หลานเผินเจี๋ย) หรือ Ullambana festival ซึ่ง Ullambana เป็นพระสูตรหนึ่งที่สำคัญ ของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระโมคคัลลานะ ที่ถือเป็นตำนาน ตำนานหนึ่งที่เป็นที่มาของสารทจีน
– 鬼节 (gui3jie2 -กุ่ยเจี๋ย) = Ghost festival ,鬼 = ผี
– 饿鬼节 (e4gui3jie2- เอ้อกุ่ยเจี๋ย) = Hungry ghost festival , 饿 =หิว

วันสารทจีน ตรงกับ วันที่15 เดือน 7 ตามปฎิทินจีน ถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้เหล่าวิญญาณได้รับบุญรับกุศล

ตำนานของวันสารทจีน มีเล่าไว้ 2 ตำนาน

ตำนานแรกคือ วันนี้เป็นวันที่ยมบาล หรือที่เรียกว่า จงหยวน 中元 ตรวจเช็คบัญชีรายชื่อวิญญาณคนตาย และทำการส่งวิญญานดีไปสวรรค์ ส่งวิญญาณไม่ดี ไปขุมนรก ซึ่งชาวจีนสมัยก่อนรู้สึกสงสารวิญญาณที่ต้องไปนรก เลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายได้รับบุญกุศลเหล่านี้

ตำนานที่สอง มีเรื่องเล่าว่าในอดีตกาล มารดาของมู่เหลียน หรือพระโมคคัลลานะ ซึ่งไม่เชื่อเรื่องบุญบาป จึงเกิดความคิดแผลงๆ เชิญผู้ที่ถือศีลกินเจ ในเทศกาลกินเจ มาทานข้าวที่บ้าน โดยออกอุบายว่าต้องการทำอาหารเลี้ยง เพราะศรัทธา แต่ความจริงแล้ว ในอาหารมีเนื้อหมูเจือปน ดังนั้น เมื่อตายไป มารดาของมู่เหลียน จึงตกขุมนรก ตามกรรมที่ทำไว้

มู่เหลียน รู้สึกคิดถึงมารดา จึงไปยังขุมนรก เพื่อขอรับโทษแทน แต่พระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทัน พร้อมทั้งกล่าวว่าใครทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับโทษนั้นเอง พร้อมทั้งมอบคัมภีร์เล่มหนึ่งชื่อ อิ๋วหลันเผิน ให้มู่เหลียนท่องเพื่อเรียกเหล่าเซียนมาช่วยมารดา มู่เหลียนท่องคัมภีร์นี้ทุกปี พร้อมทั้งทำบุญถวายทำกุศล ถวายอาหารให้กับพระสงฆ์ ทุกวันที่ประตูนรกเปิด ซึ่งก็คือวันสารทจีนนี่เอง ตั้งแต่นั้นมาชาวจีนจึงมีพิธีถวายอาหาร เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ รวมทั้งวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายด้วย

วันสารทจีน ถือเป็นการไหว้เจ้าครั้งที่ 5 ในการไหว้เจ้า8ครั้ง หรือเทศกาลโป๊ะโจ่ย ของชาวจีน

วันนี้เพื่อนๆคงกำลังไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษกันอยู่เลยเนอะ อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณเร่ร่อน พร้อมทั้งตั้งมั่น คิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจาใจ เพื่อเป็นบุญกุศลทั้งต่อตัวเรา ครอบครัวของเรา ด้วยนะ ^^

ขอขอบคุณรูปจาก variety.horoworld.com

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]